Vervoer naar priklocatie coronavaccinatie

In januari zijn de GGD’en begonnen met het vaccineren van mensen tegen het coronavirus. Deze prik wordt toegediend op de vaccinatielocaties van de GGD. Voor sommige mensen is het lastig om die locaties te bereiken, bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. Hoe kun je in zulke gevallen vervoer regelen?
  • Ouderen met een WMO-indicatie kunnen gratis met de regiotaxi heen en weer naar de vaccinatielocatie in Utrecht en Houten en een begeleider gratis meenemen. Ouderen zonder WMO-indicatie kunnen ook met de regiotaxi, maar betalen een bijdrage. In de regiotaxi is het chirurgisch mondmasker type II of IIr verplicht. Afgesproken is dat regiotaxi de maskers ook gratis aan passagiers verstrekt als ze die niet bij zich hebben.
  • Ook kunnen ouderen, op het moment dat ze met de GGD een afspraak maken voor de vaccinatie, aangeven dat ze geen vervoer hebben. Het Rode Kruis kan dan ingeschakeld worden. Hoe dat in zijn werk gaat staat in bijgaande folder. Dit vervoer met het Rode Kruis is gratis, chauffeurs en bijrijders hanteren alle hygiëne protocollen, in de bussen zijn tussenschotten aanwezig en een mondmasker kan gratis aangeboden worden.  
  • Voor de bewoners van Overvecht, Zuilen, Ondiep en Noordoost verzorgt Buurtmobiel ritten naar de vaccinatiecentra in Utrecht en Houten.

Foto: GGD Utrecht