Handvatten signaleren eenzaamheid

Handvatten om eenzaamheid te signaleren en bespreekbaar te maken
  • Op de signaleringskaart van het ministerie van VWS is te zien welke signalen kunnen wijzen op eenzaamheid. Er is onderscheid gemaakt tussen lichamelijke, psychische, sociale en gedragsmatige signalen en levensgebeurtenissen.
  • De Informatiekaart Eenzaamheid biedt een handvat om eenzaamheid te signaleren, te herkennen en in actie te komen. De Infokaart is ontwikkeld vanuit het netwerk Utrecht Omarmt door de gemeente Utrecht en het NIZU.
  • In dit artikel van Movisie zijn de oorzaken en de neerwaartse spiraal van eenzaamheid terug te vinden.
  • De routekaart ‘In gesprek over eenzaamheid’ van Movisie kan gebruikt worden als handleiding om eenzaamheid te signaleren en bespreekbaar te maken. Toelichting over deze routekaart is hier te vinden.
  • Meer informatie:

 

Meer over eenzaamheid