De landelijke zorgakkoorden: de rol van de gemeente

Op 23 februari 2023 vond een bijeenkomst plaats in het kader van de landelijke zorgakkoorden, georganiseerd door de gemeente Utrecht.

Gemeenten spelen een steeds grotere rol in de uitvoering van deze akkoorden, die betrekking hebben op allerlei thema’s op het gebied van zorg en welzijn.
Na een toelichting op de verschillende zorgakkoorden werd er in 10 subgroepen doorgesproken over 4 thema’s:

  • Gezond opgroeien;
  • Versterken mentale gezondheid;
  • Gezond oud worden;
  • Versterken eerste lijn en sociale basis.

Bij al deze thema’s speelt informele zorg een rol, daarom delen we graag de Presentatie landelijke zorgakkoorden en de Opbrengst subgroepen met het netwerk.