Op wijksafari door de Utrechtse binnenstad!

Op donderdag 11 mei organiseerden Bauke Spijkerman & Rhea Wilhelm van DOCK en Ester Vlaming van NIZU een wijksafari door de Utrechtse binnenstad.

Op de fiets gingen professionals van Abrona, Altrecht, Lister, Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht, Careyn, Dock, Gemeente Utrecht, Handjehelpen, Huisartsenpraktijk Mariahoek en Lokalis langs bij allerlei vrijwilligersorganisaties en andere initiatieven in de wijk Binnenstad. Op de verschillende locaties kregen ze informatie over het aanbod en de activiteiten. Zo hebben ze meer beeld bij het informele aanbod in de wijk en kunnen bewoners nog beter doorverwijzen.

De wijksafari bood de mogelijkheid om de kracht van de informele zorg te delen en voorbeelden te geven van hoe bewoners zich in kunnen zetten als vrijwilliger of gebruik kunnen maken van inloopplekken, spreekuren, ontmoetingsactiviteiten, etc.

Bij deze wijksafari werden de volgende organisaties en initiatieven bezocht: Vrijwilligerscentrale Utrecht, De Kargadoor, Utrecht in Dialoog, Jacobikerk Utrecht, U Centraal, de Geldzaak, Leger des Heils Herstart, Gilde Utrecht, WIJ a/d Werf van WIJ 3.0, Bartholomeus Gasthuis, Buurthuis in de 3 Krone, Buurtteam en de Bibliotheek Utrecht met spreekuren van o.a. Taal Doet Meer & Digiwijs 3.0. Ook was er tijd voor een heerlijke lunch bij Reinaerde ZiZo.

Dank aan de organisaties en initiatieven waar we langs mochten komen en waar we naar jullie bevlogen verhalen mochten luisteren! De wijksafari werd ervaren als een mooie manier om verbinding te maken tussen formeel en informeel en is dus zeker voor herhaling vatbaar.