Uitnodiging voor Netwerkbijeenkomst NIZU & Stadsnetwerk Gelijke Kansen

We nodigen je graag uit op de netwerkbijeenkomst van het NIZU (netwerk informele zorg Utrecht) en het Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd. Een paar keer per jaar combineren we onze netwerkbijeenkomsten omdat we zien dat een deel van onze partners en een deel van onze thema's overlap heeft.

We zien jullie graag op donderdag 30 november van 15.30 - 17.00 bij Taal Doet Meer in De Alchemist, Europalaan 2.

Er is tijd om informeel kennis met elkaar uit te wisselen, dilemma's te spreken en partners in crime te vinden. Verder willen we in kleine groepjes doorpraten over:

  • Aanbestedingen in sociaal domein in Utrecht - wat heeft dat voor effect op onze organisaties? (met Charlotte Rekko van Gemeente Utrecht)
  • Werven van vrijwilligers - hoe zorgen we voldoende vrijwilligers? met Vrijwilligerscentrale Utrecht
  • Ontwikkelingen binnen IZA (integraal zorgakkoord) met Irene Domburg
  • Prestatiedruk onder jongeren - wat kunnen wij betekenen?
  • Ongelijk investeren voor gelijke kansen - wat betekent dat en hoe doen we dat?
  • Vrijwilligerswerk - hoe zorgen we dat we niet overvraagd worden?

Aanmelden kan via deze link.
Tot de 30e!
 
Julia Muller, NIZU
Esther Kersten, Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd