Thuis in je wijk

Er wonen in Utrecht mensen met een psychische kwetsbaarheid, een verleden in dakloosheid, niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking. Net als ieder ander willen zij mee kunnen doen in onze maatschappij, en zich thuis voelen in de wijk. Maar dat gaat niet altijd vanzelf en dan is er iets extra’s nodig.

Met Thuis in je Wijk zorgen we voor ondersteuningsaanbod en ontmoetingsplekken die aansluiten bij de behoefte van deze Utrechters. Ook bouwen we aan een gelijkwaardige samenwerking tussen (zorg)professionals, buurtwerkers, vrijwilligers en de betrokken inwoners. Zo werken we aan een Thuis in je wijk voor iedereen!

Terugblik 31 januari 2023 - ondertekening samenwerkingsakkoord

Op 31 januari 2023 committeerden managers en bestuurders van de gemeente en van alle betrokken partners in de stad zich aan de ambitie en ondertekenden zij het samenwerkingsakkoord. Vervolgens gingen zij met elkaar in gesprek over wat dit betekent, wat we gaan doen en hoe we het netwerk organiseren.

• Bekijk het verslag van de bijeenkomst
• Bekijk de tekst van het akkoord
• Bekijk de presentatie van Femmianne Bredewold

 

 

Terugblik 31 maart 2022

Op 31 maart was er een grote startbijeenkomst over dit onderwerp.
Femmianne Bredewold was als gastspreker uitgenodigd. Zij is universitair hoofddocent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek en vertelde over haar onderzoeken naar de participatiemaatschappij en de waarde van relaties tussen mensen.
Lees hier de terugblik

 

Inspirerende verhalen

Ondertussen gebeurt er ook veel. Daarom hebben we een aantal goede voorbeelden verzameld van mooie samenwerkingen.

Deze voorbeelden zijn bedoeld ter inspiratie, maar ook om samen te leren. Wat werkt juist goed, maar ook: wat is lastig en hoe kun je daar dan mee om gaan? Lees vooral ook van ieder voorbeeld de gouden tip! Open hier de pdf met voorbeelden: Thuis in je wijk inspiratie.

 

Voor vragen of meer info: thuisindewijk@utrecht.nl

Veel gevraagd over Thuis in je wijk

Utrechters met een psychische kwetsbaarheid, niet-aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking of een verleden in dakloosheid hebben soms iets extra’s nodig om mee te kunnen doen, een sociaal netwerk op te bouwen en zich veilig en thuis te voelen in de wijk.
Door het verbeteren van de gelijkwaardige samenwerking tussen organisaties en professionals in de wijk willen we hierin een sprong vooruit maken.

  • Kanaleneiland

  • Noordwest

  • Leidsche Rijn

  • Overvecht

Meer over Thuis in je wijk