Netwerk Informele Zorg Utrecht

Het NIZU is een netwerk van initiatieven en organisaties die in de stad Utrecht uitvoering geven aan informele zorg. Dit is vrijwilligerswerk in de zorg. In het netwerk werken al deze initiatieven en organisaties samen met het doel de informele zorg in de stad Utrecht zo sterk mogelijk te maken en te houden. Met als uiteindelijk doel dat (hulpvragende) Utrechters zo goed mogelijk worden ondersteund.

 

 

 

Iedere informele zorgorganisatie heeft een eigen focus en werkwijze. De diversiteit van al deze partijen in Utrecht is een onmisbare aanvulling op en verrijking van de zorg in onze stad. Als informele zorg partijen werken we vanuit het besef dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. 

Het NIZU heeft de ambitie om de samenwerking van alle informele zorg partijen in de stad in één netwerk te verenigen. Het NIZU is dan als het ware het middel waarmee alle samenwerking van de informele zorgpartijen zal worden versterkt. Alle netwerkdeelnemers dragen hiervoor gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Het NIZU netwerk willen we graag versterken door gezamenlijke uitgangspunten voor samenwerking te onderschrijven. Hiermee verbinden we ons als informele zorg partners aan elkaar, onderschrijven we dat we samen meer kunnen dan alleen, en laten we zien waar we gezamenlijk voor staan. Deze uitgangspunten zijn daarmee de verbindende schakel tussen alle deelnemers van het netwerk.

Uitgangspunten voor samenwerking in het NIZU

  • Deelname aan het NIZU heeft als doel het werk van de deelnemers te versterken en niet om op welke manier dan ook maar hun werk over te nemen;
  • Grondslag van het NIZU is samenwerken. Dit betekent: gebruik maken van elkaars expertise; elkaar aanvullen; kennisdelen; samen werken aan vraagstukken;
  • We zetten de inwoner (en de hulpvraag) centraal, zodat deze op een zo passend mogelijke wijze wordt geholpen;
  • We geloven dat een krachtig en aantrekkelijk aanbod richting hulpvragers is gebaat bij een grote diversiteit aan (vrijwilligers)organisaties/initiatieven in de informele zorg.

Kerngroep NIZU

De NIZU kerngroep heeft een signalerende, ondersteunende, initiërende en soms trekkende rol ten dienste van het brede netwerk. De kerngroep agendeert thema’s richting het brede netwerk en is, indien gewenst, namens het netwerk gesprekspartner voor de formele zorgorganisaties en de Gemeente Utrecht.
De kerngroep komt meerdere keren per jaar bijeen en bestaat uit de kernpartners in de Utrechtse informele zorg. Ze bestaat uit maximaal 10 leden die allen door middel van een (onbezoldigde) extra tijdsinvestering  bijdragen aan het organisatorische vermogen van het NIZU. De samenstelling van de kerngroep dient een afspiegeling te zijn van het brede netwerk. Momenteel zijn in de kerngroep vertegenwoordigd: Al Amal, Handjehelpen, Humanitas Utrecht, Present Utrecht, Taal Doet Meer, U Centraal, VC Utrecht.

Netwerk NIZU

Het netwerk NIZU is een breed netwerk van partijen die met regelmaat aan de georganiseerde netwerkbijeenkomsten deelnemen. Dit netwerk bestaat uit ongeveer 60 organisaties in of rondom de informele zorg. Denk hierbij ook aan sociaal makelaars, buurtteammedewerkers, bewonersorganisaties of andere initiatieven die graag goed samenwerken met de informele zorg. Al deze partijen worden door middel van de netwerkbijeenkomsten en verslagen hiervan op de hoogte gehouden. Ze worden op onregelmatige basis benaderd voor samenwerkingen rondom thema’s of ontwikkelingen.

Goed om elkaar te ontmoeten, zodat je elkaar later ook makkelijker kunt vinden.

Jaarlijks organiseren we minimaal 4 begeleide netwerkbijeenkomsten. Deze worden zo mogelijk georganiseerd bij een van de netwerkpartners in de wijk, waardoor er gelijk een werkbezoek bij een netwerkpartner wordt gerealiseerd. Deze netwerkbijeenkomsten zijn thematisch vormgegeven en voorbereid, met mogelijkheden om te netwerken.

Als je wilt aansluiten bij het NIZU netwerk, kun je je gegevens achterlaten in het contactformulier. Dan word je uitgenodigd voor de eerstvolgende bijeenkomst.


Visual by mindmatterz.nl