Handige downloads

De afgelopen jaren hebben we als NIZU verschillende documenten uitgebracht. Je vind ze hieronder als download terug.

Onderstaand vind je de linkjes naar de volgende documenten:

  • Tips voor het omgaan met weerstand bij inzet vrijwilliger
  • Maatjeskaart
  • Infoblad Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd
  • Overzicht Ambassadeurs Informele Zorg
  • Factsheet Geldzorgen bespreekbaar maken
  • Factsheet Mantelzorger herkennen en ondersteunen
  • Factsheet Samenwerken met vrijwilligers
  • Met het NIZU sta je er niet alleen voor

Tips voor het omgaan met weerstand bij inzet vrijwilliger

  • 9 tips van de Ambassadeurs Informele Zorg Jeugd voor het besreekbaar maken en omgaan met weerstand bij de inzet van een vrijwilliger in casussen van medewerkers van formele partijen: 9 tips

Maatjeskaart

Deze flyer biedt een overzicht op welk thema en voor welke doelgroep een vrijwillig maatje ingezet kan worden: Maatjeskaart

 

 

Infoblad Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd

Het Stadsnetwerk is dé plek voor iedereen die op zoek is naar ondersteuning en extra leertijd voor leerlingen in Utrecht. De aangesloten vrijwilligersorganisaties en samenwerkingspartners werken samen om kinderen en jongeren gelijke kansen te bieden om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten optimaal te benutten. Het informatieblad vind je hier: Infoblad Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd

 

Overzicht Ambassadeurs Informele Zorg

Inmiddels zijn er vanuit het NIZU naast de wijkambassadeurs ook jeugd- en onderwijsambassadeurs actief. Een compleet overzicht van wie waar en waarmee actief is kun je hier downloaden.

 

Factsheet Geldzorgen bespreekbaar maken

De factsheet biedt jou als vrijwilliger handvatten om zonder aannames het gesprek aan te gaan met mensen die mogelijk moeite hebben om rond te komen. Ga hier naar de factsheet.

Ook is er een wegwijzer voor gezinnen met weinig geld die je kunt delen met mensen in je omgeving: wegwijzer.

 

Factsheet Mantelzorger herkennen en ondersteunen

In je dagelijkse contacten via je werk als professional, als vrijwilliger of als actieve bewoner kom je veel mensen tegen en zie en hoor je veel. In dit factsheet lees je hoe je mantelzorgers kunt herkennen en ondersteunen: Mantelzorger herkennen en ondersteunen

 

Factsheet Samenwerken met vrijwilligers

Het belang van de inzet van de mantelzorgers en vrijwilligers – samen de informele zorg – voor mensen die hulp nodig hebben (de hulpvragers) neemt steeds meer toe. Een aantal handvatten vind je hier: Factsheet Samenwerken met vrijwilligers

 

Met het NIZU sta je er niet alleen voor

In 2018 bracht het NIZU een plan van aanpak m.b.t. eenzaamheid uit. Op basis van een aantal gesprekken in de stad vond er een inventarisatie plaats van wat er al gebeurt en wat er nodig is. Dit plan van aanpak benadert het thema ‘eenzaamheid’ vanuit de invalshoek van de informele zorg: Met het NIZU sta je er niet alleen voor