NIZU: praktijkvoorbeeld voor succesvolle aanpak Sociale Basis

Net voor de val van het kabinet schreven staatssecretaris Maarten van Ooijen en minister Conny Helder een brief aan de Tweede Kamer met een update over de ‘Aanpak Sociale Basis inclusief Mantelzorgagenda 2023-2026’. In deze brief wordt de benadrukt dat zorgzame gemeenschappen een belangrijke rol hebben en onmisbaar zijn bij het toekomstbestendig houden van het zorgstelsel.

Met het oog op het toenemend aantal ouderen wordt dit steeds belangrijker. Vanuit de overheid wordt ingezet op de beweging naar de voorkant: ‘samen bouwen aan een veerkrachtige samenleving, eerder dreigende problemen signaleren en zorgen dat mensen elkaar kunnen ondersteunen, waarbij passende zorg en ondersteuning beschikbaar blijft’. Die beweging wordt ook gestimuleerd met de verschillende zorgakkoorden en programma’s. Wij hebben hier als informele zorg, met ons netwerk, een belangrijke rol in. Niet voor niets is dit het onderwerp van gesprek tijden de eerstvolgende NIZU netwerkbijeenkomst op 5 september.
Dat we in Utrecht met elkaar als netwerk en met de NIZU-ambassadeurs op de goede weg zitten kunnen we zien in de brief aan de Tweede Kamer waar het NIZU als praktijkvoorbeeld genoemd wordt:Praktijkvoorbeeld Utrecht: Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU) is een netwerk van initiatieven en organisaties die in de stad Utrecht uitvoering geven aan informele zorg, oftewel het vrijwilligerswerk, in de zorg.  Ambassadeurs Informele zorg kunnen via het netwerk van het NIZU ervoor zorgen dat een hulpvraag op de juiste plek terecht komt, bij de organisatie die de best passende oplossing kan bieden. Deze ambassadeurs zijn zowel het aanspreekpunt voor de professionals in de wijk (onder andere het buurtteam, DOCK, praktijkondersteuners en wijkverpleging), maar ook rechtstreeks voor bewoners met een hulpvraag.

Trots

We kunnen met z’n allen trots zijn dat we dit de afgelopen jaren hebben weten neer te zetten. Mede dankzij een heldere visie vanuit de gemeente Utrecht op de rol van de sociale basis en bijbehorend beleid dat ruimte geeft om het netwerk te ontwikkelen en te versterken hebben we dit bereikt, maar vooral de inzet van alle betrokken organisaties en initiatieven en de bereidheid om hierin samen te werken hebben het NIZU tot een succes gemaakt.

Vrijwillige inzet wordt enorm gewaardeerd en mede dankzij de brief van de staatssecretaris en de minister wordt ook onderkend hoe belangrijk het is dat informele zorg goed georganiseerd is en structureel ondersteund wordt. ‘Goed bezig’, zeggen we dan in Utrecht, en steken vervolgens de handen weer uit de mouwen om de inwoners van Utrecht die het nodig hebben te ondersteunen.

 

Wil je je eigen ideeën over dit thema inbrengen en hierover meepraten?
Meld je dan aan voor de NIZU netwerkbijeenkomst op 5 september a.s.: aanmelden netwerkbijeenkomst