Ondersteuning bij dementie

U Centraal biedt ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten. Dit doet U Centraal door de inzet van gemotiveerde vrijwilligers als maatje en door het organiseren van lotgenotencontact. Vrijwilligers krijgen scholing en komen voor minimaal een half jaar op bezoek. Een vrijwilliger kan langskomen voor een praatje en een wandeling, maar kan ook ondersteunen bij het doen van boodschappen, het bezoeken van een tentoonstelling of het uitoefenen van een hobby. Voor naasten van iemand met dementie organiseert U Centraal onder andere de gespreksgroep Omgaan met dementie, ontmoetingsmiddagen in het Odensehuis en het Alzheimercafé in de binnenstad.

Gespreksgroep

De nieuwe gespreksgroep ‘Omgaan met dementie’ start op maandagmiddag 9 oktober, er zijn nog enkele plekken. Voor naasten van iemand met dementie, partner, kind, vriend (in) zijn er 5 bijeenkomsten, gericht op uitwisseling, lotgenotencontact en kennisoverdracht op maat. In 2024 zullen we 4 groepen plannen, de eerste zal in januari of februari starten. Voor meer informatie, data van de aankomende gespreksgroep en aanmelden: Omgaan met dementie
Lees er meer over in deze folder.

Alzheimercafé

Op woensdagavond 27 september is er weer een Alzheimercafé in het mooie Bartholomeusgasthuis, met als onderwerp: Hoe vul ik op een prettige manier mijn dag in? Gastspreker is een activiteitenbegeleidster die over een zinvolle daginvulling zowel thuis als bij de dagbesteding zal vertellen. Zie deze bijlage.
Voor informatie over meer Alzheimercafe’s is in de gemeente Utrecht: Gemeente Utrecht | Alzheimer Nederland

Wereld Alzheimer Dag 21 september

Op donderdag 21 september organiseert ANGU (Alzheimer NL Gemeente Utrecht) samen met AxionContinu en U Centraal een feestelijke high tea voor mensen met dementie in het Griftpark. Deze uitnodiging kun je gebruiken om mensen te attenderen op deze dag. We kunnen maximaal 100 mensen een plekje bij de high tea aanbieden en vragen daarom om mensen vooraf aan te melden. Natuurlijk is ook de naaste welkom.

Voor meer informatie over de inzet van een vrijwilliger: Dementie

Meer over Dementie