Uitnodiging ontwikkeldagen Sociaal domein

Tijdens onze meest recente netwerkbijeenkomst bij Taal Doet Meer was Charlotte Rekko namens de gemeente aanwezig om een toelichting te geven op de Nota van Uitgangspunten die gebruikt wordt bij de uitvraag voor de aanbesteding van de opdrachten die nu uitgevoerd worden door de buurtteams sociaal en jeugd en gezin, DOCK, SportUtrecht en U Centraal. Deze Nota van Uitgangspunten bevat zogenaamde ontwikkelopgaven die als basis voor de nieuwe samenwerking in het sociaal domein dienen. Tijdens de ontwikkeldagen willen Charlotte en haar collega’s beelden ophalen over hoe die ontwikkelopgaven verder uitgewerkt kunnen worden.

Voor deze bijeenkomsten worden vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven uitgenodigd die deel uitmaken van de sociale basis en waarvan een groot aantal deel uitmaakt van het Netwerk Informele Zorg Utrecht.

Diegenen die tijdens de bijeenkomst hun e-mailadres achtergelaten hebben hebben als het goed is deze uitnodiging al gehad. Voor wie dat op dat moment niet gedaan heeft of voor wie er niet bij die bijeenkomst was, brengen we graag deze uitnodiging om mee te denken onder de aandacht. Een aantal vertegenwoordigers van verschillende NIZU-deelnemers heeft zich al voor deze sessies opgegeven, maar wil je ook zelf je input op een van de thema’s (of meerdere) leveren, dan ben je hierbij van harte uitgenodigd.

Programma & inschrijven

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen. Je kunt je inschrijven voor het onderwerp van je keuze. Dat kan via dit aanmeldformulier.


Donderdag 8 februari

Ochtend

 • Inloop 8:30-9.00 uur
 • Programma 9.00-12.30 uur
 • Keuze A: Informatie over de sociale basis beter vindbaar voor bewoners en beroepskrachten: focus op informatievoorziening
 • Keuze B: Sociale basis laagdrempelig vindbaar voor bewoners en beroepskrachten en hoe buurtteams bewoners makkelijker koppelen aan de sociale basis

Middag

 • Inloop 13.00-13.30 uur
 • Programma 13.30-17.00 uur
 • Keuze C: Laagdrempelige hulp bij administratie, financiën en sociaal juridische vragen
 • Keuze D: Groepsgericht werken in de sociale basis in samenwerking met basiszorg en aanvullende zorg

Donderdag 15 februari

Ochtend

 • Inloop 8:30-9.00 uur
 • Programma 9.00-12.30 uur
 • Keuze E: Gemeenschapskracht centraal: wat verstaan we eronder en wat zijn goede voorbeelden uit de praktijk?

Middag

 • Inloop 13.00-13.30 uur
 • Programma 13.30-17.00 uur
 • Keuze F: Gemeenschap centraal: wat betekent dit voor de verdeling van taken en financiële middelen?
 • Keuze G: Wat is er nodig om meer buurt- en wijkgericht samen te werken? Welke randvoorwaarden zijn hiervoor nodig?

Locatie
Alle bijeenkomsten zijn in NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH in Utrecht.

Namens Charlotte Rekko nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan deze meedenksessies.