Startbijeenkomst Thuis in je wijk 2022

Op 31 maart was er een grote startbijeenkomst over dit onderwerp. Femmianne Bredewold was als gastspreker uitgenodigd. Zij is universitair hoofddocent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek en vertelde over haar onderzoeken naar de participatiemaatschappij en de waarde van relaties tussen mensen.

 

De diapresentatie van Femmianne Bredewold kun je hier bekijken: Thuis in de wijk: Bouwen aan een inclusief sociaal weefsel


Tijdens deze bijeenkomst werd o.a. ook onderstaand filmpje met inspirerende voorbeelden getoond.

Inspirerende verhalen

Ondertussen gebeurt er ook veel. Daarom hebben we een aantal goede voorbeelden verzameld van mooie samenwerkingen.

Deze voorbeelden zijn bedoeld ter inspiratie, maar ook om samen te leren. Wat werkt juist goed, maar ook: wat is lastig en hoe kun je daar dan mee om gaan? Lees vooral ook van ieder voorbeeld de gouden tip! Open hier de pdf met voorbeelden: Thuis in je wijk inspiratie.

 

Voor vragen of meer info: contact@thuisinjewijk.nl