Bijeenkomst beleidsnota Wmo

Op 17 mei vond de door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over de Wmo beleidsnota plaats. Inwoners, ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van informele zorg en professionals van maatschappelijke organisaties leverden in de plenaire sessie en in de deelsessies input voor een toekomstbestendige vormgeving en uitvoering van maatschappelijke ondersteuning in de Gemeente Utrecht en regio Utrecht.

De presentatie, het beeldverslag en de resultaten van de mentimeter zijn via onderstaande links te downloaden.

Wil je weten hoe we hier vanuit het NIZU naar kijken en welke input we geleverd hebben? Neem dan contact op met Julia Muller: julia.muller@nizu.nl