In gesprek met Bouchra Tabitte

Bouchra Tabitte is sinds 1 oktober ambassadeur Informele Zorg (IZ) voor het NIZU in de wijk Zuidwest. Alle ambassadeurs bij het NIZU hebben een achtergrond bij een van de organisaties die deel uitmaken van het netwerk. Voor Bouchra is dat Al Amal, waar zij al een aantal jaar projectcoördinator voor de projecten Hulp aan Huis en Open Huis Kanaleneiland is. In de wijk Zuidwest is zij dus al een bekend gezicht, maar voor mensen uit andere delen van de stad is het leuk om wat meer te weten te komen over dit nieuwe gezicht bij het NIZU.
Image

Sinds 1 oktober ben je aan de slag als ambassadeur IZ, hoe heb je die eerste periode ervaren?
Ik vond het in ieder geval erg fijn om door Widad, mijn voorganger, ingewerkt te worden. Dat heeft mij goed geholpen om de weg te vinden naar allerlei informele partijen die ik nog niet kende. Ik was eigenlijk ook wel verrast over het grote en diverse aanbod vanuit de informele zorg. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen, dat vind ik sowieso leuk. En hoewel ik via Al Amal zelf al langer in de wijk werk, vond ik het leuk om te ontdekken dat er zo dicht in de buurt veel meer organisaties zijn die zich inzetten voor de mensen in de wijk en die ik ook nog niet kende.      


Je werkt als projectcoördinator bij Al Amal. Waarin lijken de rol van projectcoördinator en die van ambassadeur IZ op elkaar en waarin verschillen ze?
Als projectcoördinator bij Al Amal heb ik meerdere taken en ben ik voor een aantal zaken ook eindverantwoordelijk. Bij de projecten ‘Hulp aan huis’ en ‘Open huis’ werk ik veel met vrijwilligers, waarbij ik verantwoordelijk ben voor een goed verloop van het project. Tegelijk doe ik dat samen met de vrijwilligers, dat zijn gewoon collega’s voor mij, en ik voor hen.
In het regelen van praktische hulp en het laagdrempelig oplossen van hulpvragen zie ik wel veel overeenkomsten in mijn werk voor Al Amal en het NIZU.

Als ambassadeur IZ maak ik die verbindingen ook, maar op een ander niveau, eigenlijk meer op organisatieniveau. Bij Al Amal hou ik me vooral bezig met praktische en opvoedondersteuning. Als ambassadeur IZ is de doelstelling veel breder, dat vind ik dus ook heel interessant.


In je rol als
projectcoördinator heb je dus ook al regelmatig te maken met de formele partijen, zoals het Buurtteam, DOCK en huisartsenpraktijken. Zie je dat als een voordeel in je nieuwe rol als ambassadeur IZ?
Mijn ervaring vanuit Al Amal met het samenwerken met formele partijen vind ik echt waardevol. Ik denk dat formeel en informeel elkaar ook echt nodig hebben en ik zie dat daar ook nog meer in te bereiken is. Formele partijen hebben soms beperkt zicht op wat er in de breedte van het informele veld mogelijk is. Omdat ik vanuit mijn rol bij Al Amal wel een idee heb hoe er vanuit formeel naar informeel gekeken wordt, denk ik dat ik een mooie brugfunctie kan vervullen en op die manier professionals kan helpen om informeel sneller en makkelijker te vinden.

Wat was voor jou de belangrijkste reden om als ambassadeur IZ aan de slag te willen gaan?
Ik werd getipt door een collega die zei: ‘Dit is echt wat voor jou Bouchra!’ Ik heb me toen in de vacature verdiept en ben gaan kijken wat het NIZU doet. Ik vind het zelf altijd belangrijk om je te blijven ontwikkelen, dus ik zag het als een mooie kans om mezelf verder te ontplooien en om meer te weten te komen over informele zorg. Bij de recente NIZU-netwerkbijeenkomst merkte ik al hoe leuk ik het vind om nieuwe mensen te leren kennen, dat past ook wel bij mij, want ik ben altijd erg nieuwgierig.

Wat hoop je in je rol als ambassadeur IZ te bereiken?
Ik hoop dat ik formeel bewust kan maken van het bestaan van informele zorgpartijen en dat informele zorg een bijdrage kan leveren in het ondersteunen van bewoners van de wijk. En dat dan op een laagdrempelige manier, niet alles hoeft altijd formeel. Ik zie informeel als een eerste stap in de hulpverlening aan mensen. Soms is dat genoeg en soms volgt er een tweede stap.

Ik hoop dat ik in mijn werk als ambassadeur het nog meer mogelijk maak dat mensen mee kunnen doen in onze maatschappij, o.a. door ze te laten weten waar ze terecht kunnen, of dat nou met een vraag is of om een plek om mensen te ontmoeten.


Je bent al langer in Utrecht actief in het sociaal maatschappelijk domein, wat valt je daarin op?
Als je om je heen kijkt, zie je best veel armoede en veel mensen die ondersteuning nodig hebben. Om daar meer voor te kunnen betekenen denk ik dat verschillende partijen elkaar meer moeten opzoeken. Nog meer samenwerken en de krachten bundelen om meer te bereiken.

Wat ik hoopvol vind is dat ik zie dat mensen in de wijk heel behulpzaam zijn. Er zijn mensen die hulp gehad hebben en die nu zelf als vrijwilliger actief zijn. Als mensen iets voor een ander kunnen betekenen, zie je ook hun zelfvertrouwen groeien.

Al Amal is een van de weinige organisaties in het informele netwerk die zich met name inzet voor Utrechters met een migratie-achtergrond. Waarom denk jij dat het belangrijk is dat Al Amal in het informele netwerk vertegenwoordigd is?
Utrechters met een migratie-achtergrond zijn ook een doelgroep en ook best een grote. We moeten voorkomen dat we die doelgroep vergeten. Ook deze Utrechters leveren vanuit hun eigen kracht een bijdrage aan de Utrechtse samenleving. Al Amal versterkt die kracht en vormt een brugfunctie tussen migranten en de Utrechtse samenleving waar ze deel van uitmaken. Een van de doelen van Al Amal is om deze groep – waar nodig – toe te leiden naar de reguliere hulpverlening. Ook dat is een manier om ervoor te zorgen dat we het in Utrecht samen doen.


Foto header: Het Utrechts Archief/

Handige links