In gesprek met Ester Vlaming

Ester Vlaming is sinds 2019 ambassadeur Informele Zorg (IZ) voor het NIZU in de wijk Binnenstad. De eerste jaren deed ze dat vanuit haar rol bij Present Utrecht, maar sinds vorig jaar is ze in dienst bij Handjehelpen en van daaruit coördinator van het netwerk Utrecht Omarmt, het netwerk waar allerlei organisaties en bedrijven de handen ineenslaan om eenzaamheid in Utrecht te verminderen. Van 29 september tot en met 6 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid, een goed moment dus om Ester te vragen wat meer te vertellen over haar werk voor het NIZU.
Image

Wat houdt jouw werk als ambassadeur IZ in?

Als ambassadeur IZ sluit ik aan bij verschillende overleggen in de wijk, vaak themagericht en georganiseerd door verschillende organisaties. Zo zijn er overleggen die gaan over jeugd, het (digi)taal netwerk of over ouderen en heb ik contact met een actieve bewonersgroep. Ook heb ik een spreekuur bij het gebiedsteam van Lister en Altrecht. Verder sluit ik aan bij casuïstiek-overleggen van het buurtteam. Op al die plekken vertegenwoordig ik de informele zorg en maak ik de verbinding tussen zorgprofessionals en vrijwilligersorganisaties en initiatieven.

 

Kun je wat meer vertellen over hoe je die verbinding in de praktijk maakt?

Op dit moment ben ik bijvoorbeeld samen met DOCK bezig met het organiseren van een wijksafari voor zorgprofessionals. De wijksafari voert o.a. langs buurthuizen, zodat de professionals meer beeld krijgen van activiteiten waar ze naar kunnen doorverwijzen en waardoor de samenwerking in de Binnenstad wordt versterkt.

 

Je noemt het doorverwijzen als belangrijke taak, over welke aantallen heb je het dan en wat is het resultaat ervan?

Ik heb in 2022 tot nu toe 70 hulpvragen gekregen uit de Binnenstad en doorverwezen naar 55 verschillende informele zorgorganisaties of initiatieven. De ene keer wordt een vrijwilligers als maatje gekoppeld, de andere keer wordt hulp geregeld bij een klus in huis. Vaak betekent de inzet van een vrijwilliger ook dat het sociale netwerk van een bewoner vergroot wordt.

 

Wat vind je leuk in het contact met samenwerkingspartners?

De grote verscheidenheid aan mensen met wie ik samenwerk: sociaal makelaars, sportcoaches, buurtteammedewerkers, herstelcoaches, huisartsen, poh-ers, vrijwilligerscoördinatoren, actieve bewoners... Ik vind het leuk om medewerkers uit de zorg verder op weg te helpen en interessant om meer over hun werk te horen. Door het grote aanbod van initiatieven en activiteiten goed onder de aandacht te brengen, krijgt de hulpverlener meer passende opties om bewoners met een hulpvraag te helpen.

 

Naast Ambassadeur Informele Zorg werk je als netwerkcoördinator voor Utrecht Omarmt. Wat is dit voor netwerk?


Het netwerk Utrecht Omarmt bestaat uit bijna 80 organisaties en initiatieven die samenwerken om eenzaamheid onder Utrechters te verminderen. 


 

Wat levert de samenwerking in dat netwerk concreet op?

We willen eenzaamheid bespreekbaar maken, want het is een gevoel dat iedereen in meer of mindere mate wel eens heeft ervaren. Als eenzaamheidsgevoelens aanhouden en het een probleem wordt, willen we het signaleren en ondersteuning bieden. Op de website van Utrecht Omarmt staan ervaringsverhalen van bewoners en professionals over situaties waarin zij te maken hebben gehad met eenzaamheid en hoe zij hier mee om zijn gegaan. Ook zijn er netwerkbijeenkomsten en trainingen over eenzaamheid voor professionals en vrijwilligers. Door vraagstukken samen op te pakken en ervaringen te delen, vergroten we de kennis over manieren waarop je wat aan eenzaamheid kunt doen en inspireren we elkaar.

 

En waar ben je in je rol als netwerkcoördinator nu mee bezig?

Op dit moment ben ik druk met de Week tegen Eenzaamheid, een landelijke week waarin ontmoeting en contact centraal staan. Ik heb een overzicht gemaakt van activiteiten die door heel Utrecht georganiseerd worden door verschillende organisaties.

 

Heb je het idee dat het netwerk Utrecht Omarmt impact heeft in Utrecht? Waar merk je dat aan?
Het netwerk Utrecht Omarmt is in 2019 ontstaan en werd gefaciliteerd door de gemeente Utrecht. Sinds mei 2021 is de coördinatie ondergebracht bij het NIZU. 
Steeds meer organisaties en initiatieven sluiten zich aan bij het netwerk. In hoeverre dat invloed heeft op de mate waarin inwoners van Utrecht eenzaamheid ervaren valt lastig te meten, maar er is wel een groeiend aantal mensen en organisaties dat structureel aandacht voor eenzaamheid heeft en daar actie op onderneemt.Kun je iets zeggen over de link tussen het NIZU en het netwerk Utrecht Omarmt?

In 2018 heeft het NIZU in kaart gebracht welke uitdagingen er liggen rondom het thema eenzaamheid in Utrecht en welke rol de netwerkpartners daarin zouden kunnen spelen. Veel NIZU-netwerkpartners krijgen in hun werk met eenzaamheid te maken, bijvoorbeeld via diverse maatjesprojecten. De kennis en ervaring die het informele netwerk met dit thema heeft opgedaan wordt ingezet, zodat beide netwerken elkaar versterken.


 

Wat maakt dat jij elke dag met plezier aan de slag gaat voor het NIZU en voor het Netwerk Utrecht Omarmt?

Het is afwisselend werk en mijn rol als netwerkcoördinator voor Utrecht Omarmt biedt de kans om te focussen op het thema eenzaamheid en me daarin te verdiepen.
Ik vind het leuk om een rol te kunnen spelen bij het tot stand brengen van verbindingen. Het is mooi om te zien hoe mensen met verschillende achtergronden elkaar weten te vinden om vervolgens samen te werken om iets te betekenen voor de bewoners van onze stad.
 In beide functies ervaar ik een bepaalde vrijheid om de duizend ideeën die ik heb over hoe we verder kunnen bouwen aan het informele netwerk en de samenwerking in de stad verder vorm te geven.

 

Welke tip heb je voor alle professionals die op een of andere manier verbonden zijn aan of te maken krijgen met het informele netwerk in Utrecht?

Zorg- en welzijnsprofessionals hebben vaak al een aardig beeld van wat er mogelijk is, maar het is bijna onmogelijk om van al het informele aanbod op de hoogte zijn. Door een ambassadeur IZ mee te laten denken over mogelijke oplossingen, vergroot je het aantal opties waarmee je de hulpvrager kunt helpen. Er is vaak meer mogelijk dan je misschien in eerste instantie denkt!


Handige links