Thuis in de wijk

Utrechters met een psychische kwetsbaarheid, niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking hebben vaak iets extra’s nodig om mee te kunnen doen, een sociaal netwerk op te bouwen en zich veilig en thuis te voelen in de wijk.

Het programma Thuis in de Wijk richt zich op deze Utrechters. We willen door het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen organisaties en professionals in de wijk hierin een sprong vooruit maken. Wat gaat goed, wat kan beter en wat is lastig?

Terugblik 31 maart

Op 31 maart was er een grote startbijeenkomst over dit onderwerp.
Femmianne Bredewold was als gastspreker uitgenodigd. Zij is universitair hoofddocent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek en vertelde over haar onderzoeken naar de participatiemaatschappij en de waarde van relaties tussen mensen.

De diapresentatie van Femmianne Bredewold kun je hier bekijken: Thuis in de wijk: Bouwen aan een inclusief sociaal weefsel


Tijdens deze bijeenkomst werd o.a. ook onderstaand filmpje met inspirerende voorbeelden getoond.

Wijkgesprekken

We zijn in juni 2022 in diverse buurten en wijken het gesprek aangegaan met professionals, sleutelpersonen en actieve bewoners om te bespreken wat er in die wijk nodig is om Thuis in de wijk verder te brengen. Het gaat om de volgende wijken :

 • Leidsche Rijn
 • Kanaleneiland
 • Noordwest
 • Overvecht

Inspirerende verhalen

Ondertussen gebeurt er ook veel. Daarom hebben we een aantal goede voorbeelden verzameld van mooie samenwerkingen.

Deze voorbeelden zijn bedoeld ter inspiratie, maar ook om samen te leren. Wat werkt juist goed, maar ook: wat is lastig en hoe kun je daar dan mee om gaan? Lees vooral ook van ieder voorbeeld de gouden tip! Open hier de pdf met voorbeelden: Thuis in de wijk inspiratie.

 

Voor vragen of meer info: thuisindewijk@utrecht.nl

Veel gevraagd over Thuis in de wijk

De volgende organisaties zijn betrokken:

 • Gemeente Utrecht
 • NIZU
 • Lister
 • Impegno
 • Abrona
 • Humanitas
 • Humanitas DMH
 • DOCK
 • Buurtteamorganisatie

Utrechters met een psychische kwetsbaarheid, niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking hebben vaak iets extra’s nodig om mee te kunnen doen, een sociaal netwerk op te bouwen en zich veilig en thuis te voelen in de wijk.
Door het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen organisaties en professionals in de wijk willen we hierin een sprong vooruit maken.

 • Kanaleneiland

 • Noordwest

 • Leidsche Rijn

 • Overvecht

Meer over Thuis in de wijk